Seminarklipp: Miljø som tildelingskriterium

Publisert: 22. May 2018 Skrevet av: DLA Piper

Det blir stadig mer vanlig å bruke miljø som tildelingskriterium i offentlige anskaffelser


I den forbindelse er det viktig å huske på at miljøkriteriet som oppstilles, må la seg etterprøve, slik at oppdragsgiver kan vurdere om tilbyder faktisk er i stand til å levere i tråd med tilbudet. 


Dette var et sentralt tema i Frostating lagmannsretts avgjørelse av 2. mars 2018, i den såkalte "Fosen-Linjen-saken". Advokatfullmektig Lise S. Schøyen gjennomgikk hva som kan utledes av avgjørelsen, når det gjelder bruken av miljø som tildelingskriterium i vårt miljøseminar tidligere i vår.