Seminarklipp: Er leverandøren og underleverandøren konkurrenter?

Publisert: 12. June 2018 Skrevet av: DLA Piper

I de fleste anskaffelser må leverandører samarbeide med andre leverandører.


Som regel skjer dette ved at det inngås avtaler mellom tilbyder og underleverandører. Dette må håndteres av den offentlige innkjøperen, samtidig som leverandørene risikerer å bryte konkurranseloven. 


I denne sekvensen, som er hentet fra DLA Pipers seminar "Bruk av underleverandører ved offentlige anskaffelser", ser senioradvokat Line Voldstad nærmere på disse forholdene:


  • Er leverandøren og underleverandøren konkurrenter?
  • Kan leverandøren og underleverandøren levere tilbud alene?
  • Selfcleaningtiltak
  • Hva hvis oppdragsgiver ikke følger opp?
  • Hva er mislighold?


Se oversikt for kommende seminarer innen offentlige anskaffelser ved å trykke her.