Artikkel om sosial dumping publisert i Lov og Rett

Publisert: 27. August 2018 Skrevet av: DLA Piper

Offentlige oppdragsgivere er i kontrakter som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, pålagt dels omfattende plikter til å sikre lønns- og arbeidsvilkår som tilfredsstiller visse minstekrav. Den faktiske etterlevelsen av disse pliktene har imidlertid vist seg å være liten. 


DLA Pipers anskaffelsesadvokater Line Voldstad, Morten Gullhagen-Revling og Caroline Sandberg står bak artikkelen som er publisert Lov og Rett nr. 6/2018. 


Spørsmålet artikkelen behandler, er om manglende etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår fra oppdragsgivers side i offentlige kontrakter vil kunne utgjøre en «vesentlig endring», og dermed en ulovlig direkte anskaffelse som må kunngjøres på ny. Konkurrerende leverandører vil særlig ha interesse i å sørge for håndhevelse av minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår når oppdragsgiver ikke selv oppfyller sine plikter.


Les hele artikkelen her (krever abonnement)