Arbeidstakeres rettigheter ved offentlige anbud

Publisert: 12. January 2018 Skrevet av: DLA Piper

EU-domstolen har i sak C-200/16 vurdert arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med gjennomføring av offentlig anbudskonkurranse. Saken gjaldt vakttjenester for oppdragsgivers eiendommer. Securitas vant kontrakten, men ble tvunget til å overta de ansatte hos selskapet som hadde kontrakten tidligere ut fra reglene om virksomhetsoverdragelse. 


I dommen legges det avgjørende vekt på at det nye selskapet, Securitas, skulle overta det nødvendige utstyret for å utføre arbeidet. Utstyret det var tale om var radioutstyr til vekterne. 

 

Konsekvensen av å ta over de ansatte, er at disse beholder sine lønns- og arbeidsforhold, herunder ansiennitet, forsikringer, tillegg mv. 

 

DLA Piper gjennomfører et seminar om virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser den 17. april. Mer informasjon om seminaret finnes her.
Artikkelen er skrevet av Robert Myhre, advokat og partner i DLA Piper. Myhre er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. 


T: +47 92 05 44 15

E: robert.myhre@dlapiper.com