Neddiskontering

Her kan du regne ut nåverdi av fremtidige beløp

Fremtidig beløp
Rente (%)
Antall år