Virksomhetsoverdragelse ved offentlige anskaffelser

Reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven innebærer at en bedrift overtar alle ansatte i en annen bedrift. Virksomhetsoverdragelse kan oppstå også i offentlige anskaffelser, der en leverandør vinner en kontrakt som tidligere har blitt utført av en annen leverandør. Dette kan ha store kostnader og administrative konsekvenser for den som gir tilbud, og innebærer plikter på den offentlige oppdragsgiver som utformer konkurransegrunnlagene. 

- Hva innebærer virksomhetsoverdragelse?

- Når oppstår virksomhetsoverdragelse ved offentlige anskaffelser?

- Hvilke kostnader kan virksomhetsoverdragelse få for den somvinner anbudet?

- Hva må oppdragsgiver ta med i konkurransegrunnlaget om virksomhetsoverdragelse?

- Kan virksomhetsoverdragelse også være aktuelt ved outsorcing i offentlig sektor?

Seminaret er gratis, og det vil bli enkel pauseservering.

Om kursholderne

Advokat Per Benonisen er leder for DLA Pipers arbeidsrettsavdeling og har over 20 års erfaring i rådgivning for bedrifter så vel som privatperson innefor alle områder av arbeidsrett.

Advokat Jan Sandtrø bistår klienter med teknologirelaterte juridiske spørsmål og har lang erfaring innenfor teknologi-lovgivning, som f.eks. leverandørkontrakter for IT-systemer, utviklingsprosjekter for programvarer, outsourcing og komplekse teknologitransaksjoner både for innkjøpere og leverandører av IT. Sandtrø kom til DLA Piper fra stillingen som juridisk direktør i Evry.

Advokat Robert Myhre  er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. Myhre driver Forum for offentlige anskaffelser, og har en omfattende foredragsvirksomhet i hele landet. 


Scroll lenger ned for påmeldingsskjema.

date_range 17 Apr, 12:30 - 15:00
place DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge
person Advokatene Per Benonisen, Robert Myhre og Jan Sandtrø