Strafferett og offentlige anskaffelser

Korrupsjon - hvor går grensen i forholdet mellom innkjøper og leverandør?

- Avvisning av tilbydere som er dømt for korrupsjon, bedrageri, og hvitvasking

- Hva betyr det at en leverandør er dømt for ”deltakelse i en kriminell organisasjon”?

- Når kan det kreves fremlagt vandelsattest fra leverandører?

- Hvilke opplysninger fremgår av en vandelsattest?

Seminaret er gratis, og det blir enkel pauseservering.

Om kursholderne:

Advokat Berit Reiss-Andersen er ledende innen fagfeltet økonomisk kriminalitet i Norge og leder DLA Pipers team av strafferettadvokater. Hun har omfattende prosedyreerfaring og har blant annet ført over 100 saker for Høyesterett. 

Advokat Petar Sekulic jobber i DLA Pipers strafferettsteam og er en profilert forsvarsadvokat som har jobbet med flere av landets tyngste saker innen økominisk kriminalitet.

Advokat Robert Myhre  er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. Myhre driver Forum for offentlige anskaffelser, og har en omfattende foredragsvirksomhet i hele landet. 

Scroll lenger ned for påmelding.

date_range 14 Mar, 12:30 - 15:00
place DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge
person Advokatene Berit Reiss-Andersen, Petar Sekulic og Robert Myhre