Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Offentlige oppdragsgivere er pålagt relativt omfattende plikter knyttet til kontroll av om minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår faktisk overholdes ved gjennomføringen av kontrakter inngått, og Riksrevisjonen har avdekket at overholdelsen av denne kontrollplikten er lav hos oppdragsgiverne.

Spørsmål om hvilke konsekvenser manglende overholdelse har, herunder anskaffelsesrettslige konsekvenser, melder seg. Sistnevnte er tema i en artikkel skrevet av DLA Piper Norway sine anskaffelsesadvokater som er under publisering i et juridisk tidsskrift.

Et separat, praktisk spørsmål er dessuten hvilke minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår som stilles. Forskriftsverket stiller krav om at "gjeldende landsomfattende tariffavtale" skal legges til grunn på områder hvor det ikke finnes allmenngjorte tariffavtaler. Hvilken "gjeldende landsomfattende tariffavtale" som skal legges til grunn vil kunne være grobunn for egne tvister.   


DLA Piper stiller med sine anskaffelses- og arbeidsrettsadvokater for å presentere temaet og problemstillingene som oppstår.

  • Oslo Politidistrikt vil også være representert og fortelle hvilke trender de ser og komme med noen punkter til oppfølging av vanlige kontrakter i bransjen.
  • Difi gjennomfører et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet, og vil informere om kommende veiledning og forventninger til offentlige oppdragsgivere"

Lett servering, fri inngang. Scroll ned for påmelding.

date_range 12 Apr, 08:30 - 11:00
place DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge
person Robert Myhre, Line Voldstad, Morten Gullhagen-Revling og Kaja Kaarby