Bygg- og anleggsanskaffelser (Arrangør: Forum for offentlige anskaffelser)

Kurset arrangeres i regi av Forum for offentlige anskaffelser.


Feil i anskaffelser av bygg- og anleggskontrakter kan ha store konsekvenser. Vi forklarer hvordan du unngår fallgruvene, og hvordan du unngår feil. Kurset fokuserer på konkurransefasen, og de problemstillinger som er mest aktuelle for nettopp bygg- og anleggsanskaffelser.

Om kurset

Valg av anskaffelsesstrategi og entreprisemodell ved bygge- og anleggskontrakterValg av anskaffelsesprosedyre- betydningen for utformingen av kravspesifikasjonen og minstekrav

- Særlig om anskaffelse av samspillskontrakter

-Grensen mellom bygg- og anleggsanskaffelser og tjenestekjøp/varekjøp

- Når går leie/kjøp av fast eiendom over til å bli anbudspliktige bygg- og anleggskontrakter? 

- Endringer etter kontraktsinngåelsen

- Skatteattest fra underleverandører

- Begrensning i antall underleverandører

- Krav til erfaring

- Referanseinnhenting

- Egen erfaring med leverandørene

- Krav til lønns- og arbeidsvilkår

- Forlengelse av vedståelsesfristen

- Terskelverdier for bygg- og anlegg

-Subsidierte bygg- og anleggskontrakter

Kurset koster kr. 4.950. Dette inkluderer kursmanual, kursdokumentasjon, lunsj og pauseservering. 10% rabatt ved påmelding av 3 eller flere detlakere. 

Om kursholderne

Advokat Kjell-André Honerud har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom generelt, entreprise og offentlige anskaffelser spesielt, hvor han blant annet bistår mange offentlige byggherrer. Honerud jobber mye med større prosjekter innen bygge- og anleggssektoren. 

Advokat Robert Myhre  er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. Myhre driver Forum for offentlige anskaffelser, og har en omfattende foredragsvirksomhet i hele landet. 

Meld deg på her.

date_range 12 Mar, 10:00 - 15:30
place DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge
person Advokatene Kjell-André Honerud og Robert Myhre