Kurs
Når
Hvor

Team

DLA Pipers team av anskaffelsesadvokater kan rettlede deg i regelverket. Vi er til enhver tid oppdatert på den siste utviklingen og praksis, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår i alle faser og aspekter av anskaffelsesprosessen og vil være din samarbeids- og sparringspartner i innkjøpsprosessene.

Robert Myhre

Partner

T +47 92 05 44 15

robert.myhre@dlapiper.com

Robert Myhre er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. Myhre driver Forum for offentlige anskaffelser, og har en omfattende foredragsvirksomhet i hele landet. Som foredragsholderhar Myhre en unik praktisk tilnærming til regelverket, slik at ikke-jurister og innkjøpere enkelt kan forstå kompliserte problemstillinger.

Kjell-André Honerud

Partner

T +47 93 05 84 80

kjell-andre.honerud@dlapiper.com

Kjell-André Honerud har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom generelt, entreprise og offentlige anskaffelser spesielt, hvor han blant annet bistår mange offentlige byggherrer. Honerud jobber mye med større prosjekter innen bygge- og anleggssektoren. Han arbeider både med valg av kontraktsstrategi, kontraktsutforming, standardisering av kontrakter for større organisasjoner, oppfølging av kontraktsgjennomføringer og kontraktstvister. Honerud bistår en rekke større kommuner innenfor disse spørsmålene.

Kjetil Haare Johansen

Partner

T +47 97 75 56 11

kjetil.johansen@dlapiper.com

Kjetil Haare Johansen har betydelig erfaring som rådgiver i forbindelse med offentlige anskaffelser til leverandørsiden, fra internasjonalt regelverksarbeid (WTO og EØS), og på prosjekt- og anbudssamarbeid.

Line Voldstad

Senioradvokat

T +47 98 40 10 79

line.voldstad@dlapiper.com

Line Voldstad har spesialisert seg innenfor områdene offentlige anskaffelser og konkurranserett. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør og bistår daglig oppdragsgivere og leverandører i ulike aspekter av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning.

Martin Trømborg

Fast advokat

T + 47 93 42 99 25

martin.tromborg@dlapiper.com

Martin Trømborg rådgir klienter i anskaffelsesspørsmål. Han bistår både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessene. Tidligere har Martin vært tilknyttet DLA Pipers avdeling for restrukturering og insolvens.

Lise Schøyen

Advokatfullmektig

T +47 90 54 14 88

lise.schoyen@dlapiper.com

Lise arbeider med en rekke ulike problemstillinger på anskaffelsesfeltet, både hva gjelder rådgivning, tvisteløsning, utarbeidelse av klager til Klagenemnden for offentlige anskaffelser (KOFA), utarbeidelse av klager til oppdragsgivere, behandling av klager og innsynssaker. Hun har bistått klienter både på leverandør- og oppdragsgiversiden.

Kaja Sandvig

Advokatfullmektig

T +47 48 26 33 20

kaja.sandvig@dlapiper.com

Kaja Sæland Sandvig har generell kompetanse innen et vidt spekter regulatoriske problemstillinger, herunder særlig innen konkurranse- og anbudsrettslige spørsmål. Med sin bakgrunn som porteføljeforvalter i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har hun opparbeidet seg god kompetanse på, herunder praktisk erfaring med, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakter, gjennomføring av tilbudsevalueringer, tildelinger, innsynsbegjæringer og klagesaker, samtidig som hun bidro med juridisk rådgiving og i utvikling av nytt malverk.. I tillegg til alminnelige tjeneste- og vareanskaffelser, har Sandvig erfaring med forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, inkludert unntatt utlysning i medhold av EØS-avtalens art. 123.

Hanne Hommedal

Advokatfullmektig

T +47 47 62 39 33

hanne.hommedal@dlapiper.com

Hanne Hommedal bistår klienter med rådgivning i anskaffelsesspørsmål. Hun har fra tidligere arbeidsforhold praktisk erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser og saksbehandling av innsynsbegjæringer etter offentleglova. Videre har hun arbeidet med utvikling av nasjonale regler og gjennomføring av internasjonale regler samt ulike forvaltningsrettslige oppgaver, herunder juridisk kvalitetssikring av vedtak og annen korrespondanse, tilrettelegging av klagesaker, diverse saksbehandling og annet utredningsarbeid.